Skip to main content

Biorezonans / Biofeedback teknolojisi nedir?

Son yüz yıldır kuantum fiziğindeki olağanüstü gelişmelerle, madde ve enerji hakkındaki bilgilerimiz klasik fiziğin kabullerinden oldukça farklı bir noktaya taşınmıştır. Evrende var olan her şeyin bir tür elektromanyetik enerji dalgasıolduğu ve maddenin de bu enerjinin yoğun bir formu olduğu kanıtlanmıştır. Her elektromanyetik enerji dalgasının kendine özgü bir frekansı olduğu gibi, doğada bulunan makro ve mikro, her varlığın da kendine ait özgün bir frekansı mevcuttur. Bu frekans, parmak izi gibi her maddeye özeldir ve onu temsil eder. Bu kavramları açıklayan kuantum biyolojisi bilgi birikiminin hızı son 10 yılda büyük ivme kazanmıştır.

İnsan vücudunun kendine ait frekans yelpazesinin (62-88 MHz) yanı sıra, sağlıklı doku, organ ve hücrelerinin de belirli frekansları vardır. Ruhsal, duygusal, zihinsel ve fiziksel olarak sağlıklı bir insanın frekans ve titreşimlerinin uyum içerisinde olması gerekir. Ancak çevresel etkenler, yediğimiz gıdalar, yaşadığımız psikolojik travmalar, çevresel toksinler ve elektromanyetik alana maruziyeti gibi durumlar, vücudumuzun bu frekans harmonisinin bozulmasına neden olur.

Biorezonans cihazları bozulan harmoninin tekrar düzenlenmesini sağlayan, marketlerde satılan bir pil potansiyelindeki düşük güç ile çalışan ve invaziv olmayan cihazlardır. Kullandığımız biorezonans cihazı, vücuda bağlanan elektrotlar aracılığıyla özel LED ışık frekanslarıyla çalışarak organların yaydığı frekansları tespit eder ve sonrasında hastalıkların ve bozulmaların oluşturduğu, bedene ait olmayan sağlıksız frekanslar gidermeye yardımcı olur. Bedenin enerji seviyesinin sağlıklı bir dengede tutulmasını sağlar. Ağızdan alınan bir ilaç gibi maddenin vücutta oluşturduğu metabolik ve fizyolojik bir etki gerçekleştirmez, onun bilgi frekansını kullanılır.

Kimlere uygulanabilir?

Hiçbir önemli yan etkisi yoktur. Detoksifikasyona ihtiyaç duyan kişilerde tedavi bazen baş ağrısı, hafif bulantı veya yorgunluk gibi kısa bir süre reaksiyona neden olabilir. Bazı kişiler tedavi sonrası 24 saat boyunca yorgun hissedebilirler. Bu etkiler, toksinlerin yıkanmasına yardımcı olmak için bol miktarda temiz, tercihen filtrelenmiş veya az miktarda mineral içerikli su içmek suretiyle azaltılabilir.

En sık kullanıldığı alanlar arasında alerjiler, obezite, sindirim sistemi sorunları, beden ve zihin detoksu, kronik yorgunluk, sigara/nikotin bağımlılığı, uyku problemleri, baş ağrıları sayılabilir.

L.I.F.E. System bünyesinde yaklaşık 350’ye yakın farklı alerjen (alerjiye sebep olan içerik) bilgisini içermektedir. Ayrıntılı bir Gıda Hassasiyet (gıda intolerans) testi yapar. Kişide hassasiyet veya alerjiye sebep olan içerikleri (süt, peynir, gluten, et, yumurta v.b.) çok kısa bir sürede 15 dk’lık bir test ile tespit ederek kişiye özel bir analiz yapar.

Kullanılan cihaz güvenilir mi?

L.I.F.E. SystemTM, uzman kullanıcılar için geliştirilmiş Elektromanyetik Biosibernetik Regulasyon Terapi (BRT) cihazıdır. Sağlık Bakanlığı onaylı, TUV, İSO ve CE sertifikaları (EG_cert_en_2016ISO_cert_en_2016 ) bulunan cihazımız içerisinde 7000’den fazla test parametresinin elektromanyetik bio-enformasyonunu (bu parametreler içinde alerjenler, virüsler, bakteriler, parazitler, mantarlar, ağır metaller, çevresel toksinler, psikolojik rahatsızlıklar, gıda katkıları, kanser hücreleri) içermektedir.

L.I.F.E. SystemTM de el, ayak ve başa takılan özel LED elektrotlar aracılığı ile cihazın oluşturduğu düşük düzeyli elektromanyetik geribildirim sinyali ile 5-10 dakika içerisinde analiz tamamlanarak, kişiye özel teşhis ve terapiler gerçekleştirilir.

Benzer cihazlardan avantajlı yönleri vardır. Çok fazla parametrenin kısa zamanda taranabilmesi ve sonrasında düzeltme frekanslarının uygulanabilmesi mümkündür. L.I.F.E. SystemTMiçerisinde bulunan frekans jeneratörü sayesinde arzu edilen içeriğin bio-enformatik frekans bilgisinin kayıt edilmesine ve bunun da test ve terapi parametresi olarak kullanımına olanak sağlar. L.I.F.E. SistemTM, organizma’nın tamamın da uygulanan testi çok hızlı biçimde gerçekleştirmek kaydı ile tüm alt-sistemler de (sub-system) ve metabolik durumlarda spesifik enformasyon sağlamaktadır. Ayrıca elektrotların sabit kalması ve sürekli değiştirilmek zorunda kalınmaması da uygulamayı kolaylartırarak zamanını oldukça kısaltır.

Cihazın kısaca çalışma prensibi

Bio-feedback/biorezonans cihazlarının çalışma prensibi, kişiye uygulanan bir frekansa (eylem)  vücudun cevap olarak verdiği (tepki)  frekans tepkilerinin ölçülmesiyle kurulan “eylem ve tepki” arasındaki ilişkinin analiz edilerek kullanılmasına dayanmaktadır.

Şekil 1: Bu şema insan vücudu ile temas etmeden uygulanan kare sinyali göstermektedir. Cihaz elektrodları insan vücudu ile temas ettiğinde, sinyalin önemli bir değişimi (deformasyonu) tespit edilebilir.

Kullandığımız L.I.F.E. cihazının  temel ilkesinin basitleştirerek anlatmaya çalışalım. L.I.F.E. sistem elektrodlara, 5 voltluk genliğe sahip bir kare dalga sinyali ve % 50’lik bir görev döngüsü gönderir. Testimizin belirlenmesi için uygulanacak frekans yaklaşık 47.3 kHz’dir. Vücuttaki ölçüm akımı maksimum 10mA ile sınırlıdır, ancak genellikle 5mA civarlarındadır.

Belirli bir dengesizliğe (rahatsızlığa) sahip bir hastaya aynı metodolojiyi uygularken yine bir sinyal tespit edilecektir. Ancak, dengesizlik nedeniyle hastanın vücudundaki durum farklı olduğu için, algılanacak sinyalin şekli farklıdır ve dengesizlik durumunda bu sinyalin daha dik olduğu görülür. Sinyal şekilleri arasındaki bu fark, belirli bir dengesizlik için karakteristik olan diğer zaman farkları ΔT1 ve ΔT2 ile sonuçlanır.

Şekil 2: Sinyalin insan vücuduna uygulanmadığı (kırmızı sinyal) ve elektrotlar insan vücuduna uygulanan sinyalin üst üste binmesi (mavi sinyal). Sinyallerin üst üste bindirilmesinden görüleceği üzere, sinyallerin şekillerinde önemli bir fark vardır. Sinyalin algılanması L.I.F.E. tarafından gerçekleştirilir. Sistem ikili yolla çalışır; sinyalin kare dalga sinyalinin üst yarısına yerleştirilen kısmı algılanır, kare dalga sinyalinin alt kısmı yok sayılır. Bu sayede sinyallerin, dalga amplitüdün yarısı geçmeden önceki zaman farklarının (ΔT1 ve ΔT2, bir hastaya uygulanan elektrotlar ve hastaya uygulanan elektrodlar yok) kullanılarak farklı şekillerin elde edilmesi ile sonuçlanır ve bu farklılıklar sistem tarafından algılanır
Belirtmeliyiz ki, L.I.F.E. bio-feedback/biorezonans cihazı tarafından elde edilen sonuçlar, yalnızca belirli bir dengesizliğin varlığını göstermektedir, muhtemel rahatsızlıklar için ipuçları verebilir. Nihai teşhis her zaman laboratuvar tetkikleri, X-ışını veya MR cihazı gibi diğer metodolojilerle teyit edilmelidir.

L.I.F.E. sistem cihazının temel ilkesi, ilgili sinyaller arasındaki bu zaman farklarını ölçmek ve matematiksel bir algoritmaya dayanan istatistiksel bir değerlendirmeyi yapmaktır. Elde edilen sonuçlar bir veri tabanında daha önce tanımlanarak arşivlenen verilerle karşılaştırılmıştır.

Şekil 3: böyle bir dengesizlik durumunda elde edilen sinyali göstermektedir. Belirli bir dengesizlik (mavi sinyal) çeken bir hastadan elde edilen sinyalin ve insan vücuduna elektrodlar uygulanmadığında alınan sinyalin üst üste binmesi (kırmızı sinyal).

Matematiksel hesaplama algoritması, girdi bilgilerini bir yandan cihazın veritabanında, diğeri ise kişiye ait olan digitize edilmiş ölçüm verilerini kullanır. Değerlerin nicelleştirmesinden sonra, artefaktlar tespit edilerek (elektromanyetik dalgaların neden olduğu bozukluklar, hareketler, vb.) kaldırılır. Temizlenen veriler örneklenir ve bundan sonra korelasyon hesaplanır. Bu, verilen elemente göre reaktivite testinin sonuçlarını veren istenen reaktivite değerine yol açar.

Bio-enformatik araştırmalar, adaptasyon ve kendi kendini regüle etme (onarma) sürecine yüksek verimlilik içeren ve çok efektif olan Bio-Regülasyon Terapisi (BRT) aracılığıyla yardımcı olacak zemini yaratmaktadır. Bu dengenin yerinde ve düzgün bir iletişim aracılığıyla sağlanmasıyla beden sadece çevresel faktörlerin uyarıcı etkisine tepki vermekle kalmaz aynı zamanda vücudun “kendi kendini onarma ve iyileştirme” sürecine yardımcı olur. Bio-Regülasyon Terapisi (BRT) bio-feedback (biyo-geri bildirim/besleme) mekanizması üzerinden işler ve iyileşme sürecinde organizmanın elektromanyetik (EM) sinyallerini veya unsurlarından bazılarını kullanmak kaydı ile işlev gösterir.