Skip to main content

Tıbbın “fonksiyonu” nedir?

Fonksiyonel tıp yaklaşımında amaç -alışılagelmiş tıp yaklaşımından farklı olarak- kişinin hastalığına tanı koyayak ilaçlarla tedavi etmeye çalışmak değil, bu hastalık ya da sikayeti oluşturan hazırlayıcı mekanizma ve sebepleri tespit ederek hastalık kaynağını tedavi etmektir. Özellikle de, uzun yıllar boyunca çok çeşitli tedaviler alsa da kalıcı iyileşeme sağlanamayan kronik hastalıklarda, hastalığı hazırlayıcı sebepleri bularak çözümü sağlayabilir.

Amaç şikayetleri tedavi etmek değil, kişiyi kalıcı olarak iyileştirmektir!

Fonksiyonel tıpta, her hastanın kendine ait bireysel özellikler taşıdığı ve çok farklı metabolik, çevresel, psikolojik etki mekanizmalarının bir harmanı olduğu kabul edilir. Bu nedenle, patolojik bozucu noktaların tespiti amacıyla çok detaylı bir yaşam hikayesi/anamnezi alınması gerekir. Bu yaşam hikayesinde kişinin genetik yatkınlığı, yaşam tarzı, beslenme alışkanlıkları, toksik maruziyetleri, iş ve aile ortamı, yaşadığı travma ve stres faktörleri detaylıca ele alınır ve hastalık patolojisinde hangi kilit noktaların rol oynadığı belirlenir. Geleneksel tıp yaklaşımında hastalık  ve tanı merkezli bir yaklaşım ön plandayken fonksiyonel tıp yaklaşımında ise hasta merkezli bir yaklaşım söz konusudur.

Fonksiyonel tıpta, vücudun normal çalışması gereken metabolizmasının sağlıklı işleyişi sağlanmaya çalışılır. Bu metabolizmayı bozacak patolojik/toksik süreçler incelenir ve metabolik zincirsel reaksiyonların doğru çalışabilmesi için vücutta eksikliği saptanan maddelerin geri kazandırılması sağlanır. Fonksiyonel tıp uzmanları sağlığın tekrar kazanılması için biyokimyasal ve fizyolojik süreçlerin tanımlanmasında ve bu süreçlerdeki fonksiyon bozukluklarının giderilmesinde yardımcı olur.

Özetle

Fonksiyonel tıp yaklaşımında ana kriterler;
 • Her bireyin kendine ait genetik ve çevresel faktörlere göre değişebilen biyokimyasal değerleri vardır.
 • Hastalık bazlı yaklaşım yerine hasta bazlı yaklaşım ön plandadır.
 • Kişinin beden, ruh ve zihin sağlığı için gerekli iç ve dış etkenler arasında dengeyi sağlamak ,
 • bireyin iç fizyolojik faktörlerinin birbiriyle ilişkisini tespit edebilmek
 • sağlık tanımını hasta olmamak değil maksimum canlılığı ve pozitifliği yaşamak olarak adlandırmak,
 • her bireye ihtiyacı olan organ desteklerini vererek uzun yaşam değil sağlıklı yaşam amaçlanır.
 • Fonksiyonel tıp bilimselliği temel alır ve temel bilimlerin yeniden fonksiyonel olarak yorumlanarak hastaya uygulanmasıdır.

Yaklaşım bilinen sağlık bilimlerinden ayrı mıdır?

Hayır. Bu yaklaşım sadece hastalığı çözmek için bakış açısının değiştirilmesini amaçlar, genel tababet bilgisi ve kuralları değişmez. Fonksiyonel tıp yaklaşımında bireysel farklılıklar söz konusu olduğu gibi bir çok verinin değerlendirileceği rutin kullanılan klasik laboratuvar testine ihtiyaç duyulmaktadır.  Kullandığımız biofeedback cihazının frekans verileri ve laboratuvar testleri ile aşağıdaki alanlar hakkında bilgi sahibi oluruz.
 • Asimilasyon; Emilim, sindirim gücü, mikrobiyata, solunum
 • Savunma ve tamir; Bağışıklık, inflamasyon, İnfeksiyon
 • Enerji; Enerji düzenlenmsi, mitokondriyal fonksiyon
 • Biyotransformasyon ve eliminasyon; toksisite ve detoksifikasyon
 • Taşıma; Kardiyovasküler ve lenfatik sistem
 • İletişim; Endokrin, nörotransmitterler, bağışıklık sistemi mesajcıları
 • Yapısal düzenleme; hücreselsel düzeydeki bilgiden  iskelet ve kas sistemine kadar